Psychomotorische therapie

Heeft u lichamelijke problemen en vermoedt u dat dit voortkomt uit emotionele problemen? De psychomotorische therapie kan u helpen het evenwicht te herstellen.

Wat is psychomotorische therapie en wat zijn de behandeldoelen ervan?

Psychomotorische therapiePsychomotorische therapie behoort tot de zogenaamde lichaamsgerichte therapieën. Tot deze categorie behoren enkele therapiesoorten die het lichaam, vanuit de veronderstelling dat lichaam en geest gezamenlijk één geheel vormen, als voornaamste uitgangspunt nemen van het therapieproces. Al deze therapieën, en dus ook de psychomotorische therapie, gaan ervan uit dat langdurige emotionele problemen zich uiteindelijk zullen manifesteren via het lichaam met lichamelijke klachten tot gevolg. Tot de lichaamsgerichte therapieën behoren onder andere haptotherapie en haptonomie, integratieve bewegingstherapie en neo-reichiaanse therapie. De psychomotorische therapie kent daarmee net als de overige lichaamsgerichte therapieën zowel raakvlakken met de psychotherapie als met de fysiotherapie. De psychomotorische therapie richt zich specifiek op mensen met psychische of emotionele problemen, die vanwege deze problemen last ondervinden met de wijze waarop zij hun lichaam beleven of de manier waarop zij zich via hun lichaamstaal uiten. Door middel van de psychomotorische therapie worden patiënten zich bewust van de link tussen bepaalde emotionele blokkades en de wijze waarop deze zich via hun lichaamstaal manifesteren met het doel de problematiek te verminderen of weg te nemen door voor een nieuwe benadering te kiezen, patronen te doorbreken of beperkingen te accepteren.

  • De psychomotorische therapie richt zich op problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot lichaamshouding, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, ademhaling, bewegingsgedrag, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.
  • Daarbij gaat de therapie uit van een oorzaak die vaak dieper kan liggen, zoals angst, depressie, trauma, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsproblematiek, psychosomatische klachten, burn-out, eetproblemen of onzekerheid.

Wat zijn de behandelmethodes van de psychomotorische therapie en voor welke doelgroepen zijn ze bedoeld?

De psychomotorische therapie is bedoeld voor volwassenen die bepaalde psychische, emotionele of sociaal-emotionele problemen ondervinden. Psychomotorische therapie is echter ook uitstekend geschikt voor kinderen die op hun weg naar volwassenheid enkele emotionele problemen ontwikkelen die zich voornamelijk uiten doordat zij een afwijkende lichaamstaal of afwijkend bewegingsgedrag vertonen. Er zijn dan ook therapeuten die zich specifiek richten op psychomotorische therapie voor kinderen. Tijdens de psychomotorische therapie wordt er gewerkt aan de hand van bewegings-, spel- of ontspanningsoefeningen, waarbij er aandacht is voor gevoelens en gedrag die tijdens het uitvoeren ervan worden ervaren. Dit kan zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden.

Hoe kan ik de positieve effecten van psychomotorische therapie zelf versterken?

Psychomotorische therapie heeft het doel een bewustzijn te creëren tussen emotionele problemen en de lichamelijke manifestatie ervan. De psychomotorische therapie richt zich daarmee zowel op lichaam als geest en in verband met een goede fysieke en mentale gezondheid is naast de psychomotorische therapie een juiste voeding van groot belang om uw lichaam en geest in balans te houden. Een gezonde geest in een gezond lichaam, het doel van de psychomotorische therapie, is alleen mogelijk wanneer u goed voor uzelf zorgt. Eet u niet gevarieerd genoeg? Laat u dan door een diëtiste adviseren. Lees meer over lichaam en gezondheid op Fysiotherapie informatie.

Wilt u meer weten over de psychomotorische therapie?

Heeft u last van lichamelijke klachten, zoals lichamelijke spanningen, en vermoedt u dat deze voortkomen uit emotionele problemen en bent u geïnteresseerd geraakt in de psychomotorische therapie? Of kampt uw kind met bepaalde sociaal-emotionele problemen en vertoont het een afwijkend bewegingsgedrag? Vraag een fysiotherapeut (misschien bent u of is uw kind daar al in behandeling voor lichamelijke klachten) eens naar wat de psychomotorische therapie mogelijk voor u zou kunnen betekenen. Fysiotherapie pakt namelijk alleen de lichamelijke klachten aan, terwijl de psychomotorische therapie ook de emotionele bron zal aanpakken. Wellicht is psychomotorische therapie voor uw problemen wel de oplossing.

Bent u nog niet onder behandeling van een fysiotherapeut? Wij helpen u graag! Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook kunt u naar de pagina ‘praktijk zoeken’ gaan voor een overzicht van praktijken in heel Nederland.

Bekijk ook informatie over: