Knieklachten

KnieklachtenKnieklachten kunnen verscheidene oorzaken hebben die op uiteenlopende manieren behandeld kunnen worden. Het kniegewricht is een belangrijke schakel tussen het onderste deel van het been en het bovenbeen. In veel situaties is er bij knieklachten sprake van een combinatie van factoren die blessures kunnen veroorzaken, maar er kan ook een andere oorzaak aan knieklachten ten grondslag liggen, zoals artrose.

Oorzaken van knieklachten

Artrose is een oorzaak dat knieklachten kan veroorzaken. Er is dan sprake van slijtage van het kniegewricht, waarbij het kraakbeen is beschadigd of zelfs verdwijnt. Een ongeval kan tot artrose in het kniegewricht leiden, maar ook als u bijvoorbeeld O-benen heeft kunt u te maken krijgen met slijtage van het kniegewricht. De druk komt bij beweging dan altijd op de binnenkant neer en dat zorgt voor een versnelde slijtage, wat weer tot pijnklachten leidt. Bij zware belasting is het mogelijk dat er een scheurtje in de meniscus komt, bijvoorbeeld door te belastend hardlopen of door een verdraaiing. In het geval van knieklachten door een beschadiging aan de meniscus is het lastig om te bewegen en kan er pijn worden gevoeld. Knieklachten kunnen eveneens optreden indien er sprake is van een beschadiging van de kruisbanden, dat vaak voorkomt bij contactsporten, zoals voetbal en basketbal. Als de kruisbanden tijdens een wedstrijd beschadigd raken, dan voelt u een hevige pijn en voelt uw knie instabiel aan. Hieronder treft u een lijst aan met enkele mogelijke oorzaken van knieklachten:

  • Slijtage van het kniegewricht
  • Scheurtje in meniscus
  • Beschadiging van kruisbanden
  • Instabiliteitsklachten

Ook instabiliteitsklachten kunnen tot de knieklachten worden gerekend. Bij een instabiele knie hoeft er echter geen duidelijke oorzaak aanwezig te zijn, want het komt regelmatig voor zonder aanwijsbare reden. Een gescheurde kruisband geeft echter wel vaak aanleiding tot een instabiele knie. De knieklachten kunnen bij een instabiele knie bestaan uit een zeurend gevoel of vermoeidheid in de knie.

Diagnose bij knieklachten

Om een diagnose te kunnen stellen bij knieklachten zal een arts eerst informeren naar de symptomen en klachten waar u last van heeft. Ook wordt gevraagd op welke wijze of wanneer de knieklachten zijn ontstaan. Vervolgens zal er ook lichamelijk onderzoek worden gedaan, waarbij de knie en de knieklachten nader worden onderzocht. Dat kan onder meer door bepaalde handelingen te verrichten, waarbij de knie getest wordt. Een voorlopige diagnose behoort dan tot de mogelijkheden, maar mogelijk is vervolgonderzoek naar de knieklachten nodig. Zo kan er een röntgenonderzoek worden gedaan of een MR-onderzoek worden uitgevoerd. In sommige situaties kan er een kijkoperatie nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als de knieklachten door een operatieve ingreep verminderd of weggenomen kunnen worden.

Behandeling van knieklachten

Er kunnen verschillende behandelingen van knieklachten van toepassing zijn, waarbij de aard van de aandoening bepalend is voor de keuze van de behandeling. Er kunnen bijvoorbeeld pijnstillers worden voorgeschreven om uw knieklachten te verminderen of er wordt besloten om uw knie te opereren. Zelf het herstel bevorderen is altijd mogelijk door rust te nemen, voor een goede conditie van de beenspieren te zorgen of door van overgewicht af te komen. Het is mogelijk dat overgewicht tot knieklachten leidt en het verliezen van gewicht draagt dan voor een groot deel bij aan het herstel. In dat kader kunnen vitamines en voedingssupplementen tijdens het volgen van een dieet een welkome aanvulling zijn.

Natuurlijk kan een bezoek aan de fysiotherapeut uitkomst bieden. Tijdens de behandeling van fysiotherapie kunnen specifieke oefeningen worden uitgevoerd. De keuze voor bepaalde oefeningen is daarbij afhankelijk van de knieklachten en diagnose. De oefeningen kunnen vervolgens thuis gedaan worden om het herstel verder te bevorderen. De oefeningen bij knieklachten zijn vaak gericht op het versterken van de bovenbeenspieren. Voor meer informatie over de behandeling van knieklachten door fysiotherapie kunt u contact opnemen met een fysiotherapeut of verder lezen op Fysiotherapie informatie.

Neem contact met ons op voor hulp bij het vinden van een therapeut of ga naar praktijk zoeken voor het eenvoudig lokaliseren van een praktijk bij u in de buurt.

Bekijk ook informatie over: