Dystrofie

DystrofieDystrofie is een aandoening die tegenwoordig complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) wordt genoemd. De aandoening kan ontstaan aan een arm of een been en tot pijnklachten leiden. Er kunnen zich diverse klachten en symptomen voordoen, die niet altijd vanzelf overgaan en waarvoor dan ook een behandeling vereist is om pijnverlichting te bieden.

Ontstaan van dystrofie

Dystrofie aan een arm, been, voet of hand ontstaat veelal als gevolg van een kleine verwonding, die grote gevolgen kan hebben. Bij een kleine verwonding kunt u denken aan een verstuiking van de voet, maar ook door je bijvoorbeeld te prikken aan een doorn. Het is mogelijk dat de relatief kleine verwonding of blessure leidt tot een ontregeling van het vegetatieve systeem dat daarna niet op de juiste manier herstelt, waardoor de pijn blijft aanhouden. Een verwonding hoeft echter niet altijd de oorzaak te zijn van het ontstaan van dystrofie, want het blijkt dat deze aandoening eveneens op een spontane wijze kan ontstaan. U merkt niet direct dat u te maken hebt met dystrofie, maar als u te maken krijgt met een ledemaat dat steeds meer pijn gaat doen en lang blijft aanhouden, dan bestaat de kans dat u dystrofie hebt. Zeker als er zich daarbij andere symptomen voordoen.

Symptomen bij dystrofie

Pijn is bij dystrofie een van de voornaamste klachten, maar er kunnen zich ook andere symptomen van dystrofie manifesteren. Het betreffende ledemaat dat getroffen is door dystrofie kan bijvoorbeeld verkleuren en daarbij paars, blauw of wit worden. Botten in het ledemaat kunnen kalk verliezen, waardoor deze broos worden. De diagnose van dystrofie kan dan op basis van observaties en klachtenbenoeming worden gesteld als deze symptomen zich voordoen in een groter gebied dan het oorspronkelijk aangetaste deel van het lichaam. Heeft u bijvoorbeeld uw enkel verstuikt, dan zal bij dystrofie uiteindelijk het hele been getroffen worden door de symptomen. U kunt dan enorme pijn hebben en niet eens meer op uw voet durven staan, omdat dat haast ondraaglijk is. Posttraumatische dystrofie kan iedereen treffen op elke leeftijd. Gemiddeld krijgt een op de vierduizend personen op jaarbasis dystrofie. Vrouwen worden wel vaker getroffen dan mannen en dan vooral in de leeftijdsgroep tussen 61 en 70 jaar. Verder blijkt dat er in meer dan veertig procent van de gevallen sprake is geweest van een breuk in een ledemaat voordat dystrofie ontstaat. Opsommend zijn de symptomen die bij dystrofie kunnen voorkomen:

  • Pijn
  • Verkleuring ledemaat
  • Kalkverlies in botten
  • Zwelling lichaamsdeel
  • Beperkte beweeglijkheid

Behandeling van dystrofie

Dystrofie kan op diverse manieren behandeld worden, waarbij er altijd naar de individuele situatie wordt gekeken. Er is namelijk geen sprake van een behandeling die voor iedereen met dystrofie geschikt is. De behandeling van dystrofie kan onder meer bestaan uit het voorschrijven van medicijnen. De geneesmiddelen die ter behandeling van postdystrofie worden voorgeschreven hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld het beperken van het ontstaan van verdere schade aan het weefsel of het bevorderen van de informatieoverdracht in de hersenen via de zenuwen. Het is vanzelfsprekend dat een goede conditie van het lichaam bijdraagt aan herstel van dystrofie en naast een gezonde levensstijl kunt u bijvoorbeeld extra vitaminen en voedingssupplementen toevoegen aan het voedingspatroon. De voedingssupplementenindustrie kent in dat opzicht meerdere producten die daarin ondersteunend kunnen werken.

Bij dystrofie is het belangrijk dat het lichaam in beweging blijft en fysiotherapie kan daarbij helpen. De fysiotherapeut zal zich richten op de pijn in de gewrichten en op de problemen met het bewegen die door de dystrofie ontstaan zijn. Naast de aandacht voor beweging zal er ook aandacht worden besteed aan het nemen van rust en het aanleren om activiteiten over een dag te verspreiden.

In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Oriënteert u zich ook op Fysiotherapie informatie.

Bekijk ook informatie over: