CVA

CVADe afkorting CVA staat voor  Cerebro Vasculair Accident, oftewel een ongeluk in de bloedvaten van uw hersenen. CVA is beter bekend onder de noemer ‘beroerte‘.

Een CVA kan op verschillende manieren ontstaan. Is de bloedtoevoer naar bepaalde hersencellen maar tijdelijk belemmerd, dan spreken we van een TIA. Is er een bloedvat blijvend afgesloten, dan noemen we het een herseninfarct. Is er een bloedvat in de hersenen kapot gegaan, dan heet het een hersenbloeding. Elk jaar krijgen 30.000 Nederlanders een CVA. In ongeveer 80% van de gevallen gaat het om een TIA. Veel informatie over CVA is te vinden op de betreffende webpagina’s van de Nederlandse Hartstichting en de Hersenstichting Nederland. De website van het Beroerte Adviescentrum gaat nog een stuk verder met informatieverstrekking gerelateerd aan CVA. Hier vindt u niet alleen informatie voor mensen die zelf een CVA of TIA hebben gehad, maar ook informatie die specifiek gericht is op naasten/mantelzorgers of juist professionele hulpverleners.

Symptomen van een CVA

Als u een CVA heeft, werkt een deel van uw hersencellen ineens niet meer. U krijgt dan te maken met uitvalverschijnselen. Afhankelijk van de plaats en de grootte van het getroffen deel van de hersenen, kunnen bij een CVA de volgende verschijnselen optreden:

  • Een scheve stand van de mond. Als u dit bij iemand ziet, vraag dan om te lachen of de tanden te laten zien. Lukt dat niet, dan is deze persoon vrijwel zeker getroffen door een CVA.
  • Verlamming van een arm of been. Vraag het slachtoffer om de beide armen voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven, en daarbij de ogen dicht te houden. Lukt dit, of zakt een arm vrij snel omlaag?
  • Onduidelijke spraak. Een CVA kan het spraakcentrum aantasten. Stel vragen, laat zinnen herhalen of probeer op andere manieren erachter te komen of het slachtoffer moeite heeft met spreken.
  • Verwardheid, bewustzijnsveranderingen of afwezigheid.
  • Een duizelig of dronken gevoel.
  • Onverklaarbare onrust of opwinding.
  • Een rare manier van lopen.
  • Braakneigingen, hoofdpijn.
  • Moeite met slikken.
  • Gevoelsstoornissen, verlammingen of spierzwakte aan één kant van het lichaam of aangezicht.

Als u denkt dat iemand CVA heeft, bel dan onmiddellijk 112, de huisarts of de huisartsenpost. Hoe sneller de medische behandeling na een CVA begint, hoe beter de perspectieven zijn.

Behandeling na een CVA

Vaak belandt u na een CVA in een ziekenhuis en moet u revalideren. In ernstige gevallen van een CVA kan zelfs opname in een verpleeghuis nodig zijn. In alle gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Ook als sommige lichaamsfuncties zijn uitgevallen door een CVA, zult u de mogelijkheden die u nog wel heeft zo intensief mogelijk moeten aanspreken. Meer algemeen moet u zo gezond mogelijk proberen te leven. Net als voor iedereen geldt ook voor mensen die een CVA hebben gehad: eet gevarieerd. Gebruik zo nodig voedingssupplementen. Stop met roken en matig het gebruik van alcohol. Met een gezonde levensstijl verlaagt u de kans op een nieuwe CVA.

CVA en fysiotherapie

In de revalidatiefase na een CVA zal de fysiotherapeut u indien mogelijk dagelijkse oefeningen geven. Het gaat dan vooral om opstaan uit uw stoel, staan, lopen en weer gaan zitten. Zo nodig zal de fysiotherapeut een pijnlijke schouder of een verlamde arm die met een CVA te maken heeft behandelen. Het gaat erom dat u allerlei dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer zelf kan doen. Bespreek daarom wat u wilt bereiken, zodat de fysiotherapeut de adviezen, begeleiding en behandeling daarop af kan stemmen.

Heeft u nog vragen over het onderwerp CVA? Neem dan contact op met een fysiotherapeut. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over fysiotherapie gaat u naar onze homepage.

Bekijk ook informatie over: