Whiplash

WhiplashEen whiplash heeft betrekking op letsel aan de nek of rug dat door een ongeval ontstaat, waarbij het hoofd krachtig naar achteren en naar voren is geklapt.

Een whiplash is een aandoening aan de nek en/of rug als gevolg van een snelle en krachtige beweging van het hoofd. Een kop-staartbotsing is een voorbeeld van een ongeval dat een whiplash tot gevolg kan hebben. Het duiken in ondiep water of het vallen tijdens het sporten, waarbij het hoofd een ongelukkige beweging maakt, kan echter ook een whiplash veroorzaken.

Symptomen bij een whiplash

Bij het ontstaan van een whiplash kunnen er zich veel verschillende symptomen voordoen, die afhankelijk van elkaar of in combinatie kunnen voorkomen. Een van de meest bekende verschijnselen als gevolg van een whiplashtrauma is hoofdpijn. De verrekking van de nekspier heeft vaak niet alleen tot gevolg dat u last krijgt van hoofdpijn, maar bijvoorbeeld ook van duizeligheid en problemen met het concentreren. De lijst met symptomen van een whiplash is lang, want ook vergeetachtigheid en een overgevoeligheid voor prikkels in de omgeving, zoals lawaai en licht, kunnen tot de klachten van een whiplash worden gerekend. Verder kunt u te maken krijgen met instabiliteit op emotioneel vlak, vermoeidheid en slaapproblemen. Mogelijke symptomen van een whiplash kunnen daarom de volgende zijn:

  • Problemen met concentratie
  • Vergeetachtigheid
  • Duizelig zijn
  • Hoofdpijn
  • Overgevoelig voor prikkels
  • Instabiliteit op emotioneel vlak
  • Vermoeid zijn
  • Slaapproblemen

De diagnose van een whiplash wordt vastgesteld naar aanleiding van de gebeurtenis en op basis van de klachten en symptomen. De diagnose kan niet klinisch worden vastgesteld doordat er geen sprake is van een aantoonbare hersenbeschadiging.

Gevolgen van de whiplash

Als u een whiplash heeft gekregen naar aanleiding van een ongeval, dan kan uw leven drastisch veranderen. Dat kan van korte duur zijn, maar ook voor een langere periode gelden. De klachten van een whiplash verdwijnen doorgaans bij de meeste patiënten binnen een tijdsbestek van zes maanden, maar een minderheid heeft ook na een half jaar nog last van de whiplash. De klachten kunnen het leven dusdanig beïnvloeden, dat u bijvoorbeeld niet meer kunt blijven werken in uw functie en arbeidsongeschikt raakt. De onzekerheid waarmee u te maken kunt krijgen bij een whiplashtrauma waarvan de klachten niet overgaan is groot. Dat komt mede doordat niet wetenschappelijk aangetoond kan worden dat u een whiplash heeft. Als er sprake is van een whiplashtrauma waarbij de klachten langer dan zes maanden aanhouden wordt dat ook wel het ‘late whiplash syndroom’ genoemd.

Behandeling van een whiplash

Indien er sprake is van een langdurig whiplashsyndroom, dan is er geen specifieke behandeling die de aandoening volledig kan genezen. Het is echter wel mogelijk om de whiplash te behandelen om daarmee de klachten en symptomen te doen verminderen. Een actieve en gezonde levensstijl aanhouden is daarbij altijd belangrijk. Fysiotherapie Informatie kan een gezonde levensstijl ondersteunen in de vorm van parate kennis over een tal van aandoeningen waarmee u later naar de fysio kunt gaan.

Bij een whiplash is actief blijven belangrijk om zo het welbevinden op peil te houden en langdurige klachten te voorkomen. Uiteraard is het wel van belang dat u de activiteiten afstemt op de belastbaarheid en extra aandacht besteden aan een goede lichaamshouding kan daarbij helpen. Een behandeling door middel van fysiotherapie kan ook uitkomst bieden bij een whiplash. De fysiotherapeut kan oefeningen voorschrijven om de nekspieren te leren ontspannen. Indien de klachten blijven bestaan, dan kan de fysiotherapeut verder ingaan op risicofactoren die ervoor zorgen dat er geen sprake is van het afnemen van klachten. Het beoordelen van het bewegingspatroon en activiteiten die gedurende de dag worden uitgevoerd vormen dan een onderdeel voor het verdere behandelplan van de fysiotherapeut. Zo kan de behandeling als doel krijgen om de spierkracht en het uithoudingsvermogen te verbeteren.

Mocht u meer willen weten over de behandeling van een whiplash door middel van fysiotherapie, dan kunt u contact met ons opnemen of zoeken naar een fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt via praktijk zoeken. Wij helpen u graag!

Bekijk ook informatie over: