Versleten heup

Versleten HeupEen versleten heup is een vaak pijnlijke aandoening die veelal oudere mensen treft. Het hebben van een versleten heup hangt dikwijls samen met het verouderingsproces van het menselijk lichaam, maar ook een aangeboren afwijking aan de heup kan de kans op het ontstaan van een versleten heup vergroten. Het kan soms wel twintig jaar duren voordat slijtage aan de heup leidt tot pijnklachten, aan de hand waarvan de diagnose van een versleten heup gesteld kan worden. Een versleten heup belemmert ten gevolge van artrose in het heupgewricht.

Wat is een versleten heup?

De heupkom en de heupkop vormen samen het heupgewricht. Kraakbeen op de heupkop zorgt ervoor dat deze soepel kan bewegen in de heupkom. In de loop der tijd kan dit kraakbeen aangetast raken. We noemen dit artrose. Als de aantasting van het kraakbeen op de heupkop leidt tot bewegingsbeperking en pijnklachten, heeft u een versleten heup. Artrose in het heupgewricht kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een reumatische ontsteking of een slecht genezen breuk in het heupbot. Ook een slechte doorbloeding ten gevolge van een breuk kan bijdragen aan het verslechteren van het kraakbeen en daarmee een versleten heup. Tot slot kan het echter ook zijn dat de heupkop van jongs af aan al niet goed in de heupkom past. Dat noemen we heupdysplasie. Dit kan leiden tot een versnelde aantasting van het kraakbeen waardoor de versleten heup zich op relatief jonge leeftijd al kan manifesteren. Vrouwen hebben een grotere kans op een versleten heup dan mannen.

Symptomen van een versleten heup

Een versleten heup leidt tot verminderde beweeglijkheid en pijn in de liesstreek. Deze pijn kan uitstralen naar bovenbeen en knie; soms ontstaan ook in de bilstreek en onderrug klachten. Doorgaans is de pijn van een versleten heup minder of geheel afwezig in toestand van rust, maar zodra men beweegt doet de pijn zich voelen. De versleten heup leidt tot verminderde mobiliteit. Opstaan uit bed kan lastiger worden. Een simpele handeling als het aantrekken van sokken en schoenen is soms nauwelijks meer mogelijk met een versleten heup. Activiteiten als traplopen en bukken worden steeds lastiger naarmate de slijtage aan het kraakbeen vordert.

De behandeling van een versleten heup

Over het algemeen zal een operatieve behandeling van een versleten heup zo lang mogelijk uitgesteld worden. Een kunstheup gaat maximaal 20 jaar mee en gezien de impact van de ingreep komt deze oplossing pas ter sprake als laatste redmiddel. De basisbehandeling van een versleten heup bestaat uit het beperken van activiteiten in combinatie met manuele therapie of fysiotherapie. Met name manuele therapie heeft bewezen gunstige effecten op het terugdringen van de klachten van een versleten heup. Aanvullend worden soms ontstekingsremmers voorgeschreven bij een versleten heup. Hulpmiddelen als een wandelstok of krukken kunnen de cliënt helpen in het dagelijks leven.

Als de versleten heup in een vergevorderd stadium is, kan worden besloten tot het plaatsen van een kunstheup. In het bovenbeen wordt een metalen pen geplaatst, met daarop een plastic kunstkop die de heupkop vervangt. De heupkom wordt eveneens vervangen door een exemplaar van plastic. Het resultaat is een volledige prothese die de versleten heup vervangt en die moet ingroeien in de bestaande botstructuren of vastgezet wordt door deze te cementeren. Voor jongere actieve mensen met een versleten heup wordt tegenwoordig soms gekozen voor een beperktere procedure, waarbij alleen het oppervlak van de kop en kom worden voorzien van een metalen omhulsel. Deze procedure is minder ingrijpend, maar over de langetermijngevolgen is minder bekend. De wrijving tussen de twee metalen delen resulteert mogelijkerwijs in een verhoogde kans op sommige vormen van kanker, ook al zijn daarvan nog geen concrete gevallen bekend. Wel zijn er enkele cases beschreven waarin het metaal leidde tot allergische verschijnselen.

Voor meer informatie over de behandeling van een versleten heup kunt u via ons terecht bij een fysiotherapeut. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken.

Bekijk ook informatie over: