Surmenage

SurmenageSurmenage, oftewel overbelasting, betekent dat u uw botten, spieren of pezen zwaarder heeft belast dan ze aankunnen. Surmenage is een veel voorkomend probleem bij sporters. Topsporters maken er zelfs een kunst van om hun trainingsschema zo in te richten dat er net geen surmenage optreedt.

Bij een hoge belasting binnen de grenzen die het lichaam aankan, zal het lichaam zich namelijk aanpassen om voortaan die hoge belasting aan te kunnen. Een topsporter zoekt daarom steeds zijn grenzen op, met de bedoeling die te verleggen. Gaat hij per ongeluk over zijn grenzen heen, dan ontstaat surmenage. Maar ook amateursporters krijgen wel eens met surmenage te maken. Juist als u niet op topniveau met sport bezig bent, is de maximale belastbaarheid van uw lichaam minder. Tegelijkertijd is de kans dat u te fanatiek bezig bent groter, omdat u geen deskundige begeleiding van een sportarts hebt. Veel informatie over surmenage kunt u vinden op Fysiotherapie Informatie. Ervaringen van anderen met surmenage zijn onder meer te vinden op medische fora en hoogstwaarschijnlijk ook binnen uw eigen omgeving en vriendenkring.

Symptomen van surmenage

Het verraderlijke van een surmenage is dat u het in de meeste gevallen heel geleidelijk opbouwt. Ook bij een verantwoorde belasting van uw spieren treden er tijdens het sporten lichte beschadigingen op. Als u daarna voldoende rust neemt, herstelt uw lichaam deze beschadigingen volledig. Belast u echter dezelfde spieren opnieuw voordat ze hersteld zijn, dan gaat u als het ware twee stapjes achteruit en één vooruit. Dit kunt u heel lang volhouden, totdat u “zomaar ineens” surmenage hebt. Wees daarom alert op de eerste signalen van een beginnende surmenage. Hoe eerder u een surmenage onderkent, hoe korter de terugweg naar een gezond lichaam is.

  • In het vroegste stadium heeft de dag na het sporten moeite met opstaan, of heeft u startproblemen aan het begin van een warming-up. Als u eenmaal in beweging bent, verdwijnen de klachten weer.
  • In het tweede stadium heeft u na afloop van het sporten en de volgende ochtend last van pijnlijke stijfheid.
  • In het derde stadium heeft u ook pijn tijdens het sporten en tijdens de nacht.
  • In het vierde stadium heeft u voortdurend pijn, ook na langdurige rust.

In de eerste twee stadia van surmenage zijn de veranderingen in uw lichaam nog omkeerbaar. U moet uzelf alleen wat in acht nemen. In het derde en vierde stadium van surmenageis er sprake van onomkeerbare schade, en zult u de hulp moeten inroepen van een arts.

Hoe kan fysiotherapie helpen bij surmenage?

De fysiotherapeut begint met een onderzoek naar de aard en de ernst van uw surmenage. Op basis van zijn bevindingen maakt hij een behandelplan om de surmenage aan te pakken. Hij geeft u adviezen over uw houding, hoe u moet bewegen en hoe u uw sportieve inspanningen weer kunt opbouwen tot het niveau van voor uw surmenage. Verder zal hij u oefeningen aanleren om de soepelheid en kracht in het gewricht dat is aangedaan door surmenage te verbeteren. Mogelijk adviseert hij u om tijdelijk niet meer te sporten, of op een lichtere sport over te stappen totdat uw lichaam voldoende van de surmenage is hersteld. Ook legt hij u uit hoe u de kans op een nieuwe surmenage kunt verkleinen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een fysiotherapeut te raadplegen terwijl u nog helemaal geen last hebt van surmenage, om samen met hem of haar uw trainingsschema tegen het licht te houden en zo nodig bij te stellen om surmenage te voorkomen. Bewust en gedoseerd sporten heeft bovendien het meeste effect en bevordert dan juist datgene waar sporten oorspronkelijk voor bedoeld is: uw gezondheid.

Wilt u gemakkelijk een fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt vinden? Bekijk dan de pagina praktijk zoeken of neem contact met ons op. We helpen u graag!

Bekijk ook informatie over: