Schouderklachten

SchouderklachtenDe schouder is een ingewikkeld systeem van botten, pezen en spieren. U kunt de schouder vergelijken met een machine. Wanneer die goed is gesmeerd, alle radertjes naar behoren functioneren en er geen stof of andere deeltjes in de mechanieken zitten, loopt de machine goed. Gaat er ergens iets fout met een onderdeel, hoe klein ook, dan kan de hele machine vastlopen. De schouder is een bijzonder blessuregevoelig onderdeel van uw lichaam. Geen wonder dat Nederland bij tijd en wijle wordt overspoeld met schouderklachten.

 

Schouderklachten: oorzaken en symptomen

Schouderklachten kunnen op allerlei manieren ontstaan. Zo kunt u een bot breken. Dat merkt u altijd meteen, want botbreuken doen goed zeer en zijn voor een arts eenvoudig vast te stellen. Subtielere aandoeningen die schouderklachten veroorzaken zijn bijvoorbeeld een ontsteking van de slijmbeurs in de schouder. Zo’n ontsteking leidt tot allerlei schouderklachten, van zwellingen, pijn en rood uitslaan van de huid tot beperking van de mobiliteit van de schouder. De slijmbeurs is te vergelijken met een stootkussen en bevindt zich tussen de botten van uw schouder. De functie ervan is voorkomen dat botten langs elkaar schuren en zo beschadigd raken. Bij overbelasting raakt de slijmbeurs ontstoken en het herstel duurt weken.

Overbelasting is vaak de oorzaak van chronische schouderklachten; acute pijn treedt meestal op bij ernstigere aandoeningen. Iemand bij wie de schouder uit de kom is geraakt, kan daarover meepraten, maar ook verrekkingen van de spiertjes in de schouder kunnen ernstige schouderklachten veroorzaken.

Schouderklachten: behandeling

De behandeling van schouderklachten verschilt elke keer weer. Heeft u een ontsteking in de slijmbeurs opgelopen, dan behelst de behandeling veel rust en eventueel aftappen van de vloeistof in de beurs. Dat is een pijnlijke procedure waarbij de huidarts een naald recht in de ontsteking prikt om vervolgens vloeistof af te tappen. Dat vermindert de zwelling en op den duur ook de pijn. U kunt zich voorstellen dat een naald in een ontsteking veel pijn veroorzaakt. Bij een botbreuk is de behandeling rigoureuzer: u moet in het gips. Het enige geneesmiddel is dan rust.

Heeft u last van schouderklachten doordat u een spier heeft verrekt, dan kunt u naar de fysiotherapeut gaan. Dat is heel nuttig, aangezien u dan niet alleen het herstel versnelt, maar ook het risico op toekomstige schouderklachten verkleint. De fysiotherapeut laat u oefeningen doen die er speciaal op zijn gericht de schouder te versoepelen en te versterken.

Schouderklachten: supplementen en preventie

Wat is er beter dan de beste behandeling op aarde tegen schouderklachten? Heel eenvoudig: helemaal geen schouderklachten krijgen. Preventie van schouderklachten is complexe materie, aangezien er wel duizend en een oorzaken bestaan voor uw klachten. Gelukkig kunt u zelf veel doen om schouderklachten te voorkomen.

Allereerst moet u goed naar uw lichaam luisteren. Voelt uw schouder vermoeid, gevoelloos of tintelt hij weleens? Dat doet een schouder niet zomaar. Raadpleeg bij twijfel een arts. Ten tweede is goede voeding belangrijk om schouderklachten te vermijden. Een lichaam dat verstoken is van vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen, is kwetsbaar voor het ontstaan van schouderklachten en andere kwalen. Geen wonder dat mensen met een zwakke gezondheid veelal ongezond eten. Gezonde voeding is dus van groot belang en helpt uw lichaam sterk, gezond en resistent te houden. Ten slotte kunt u schouderklachten voorkomen door goed op uw houding te letten. Zorg dat u rechtop achter uw bureau zit en genoeg pauzes inlast als u veel met uw handen boven uw hoofd werkt, zoals schilders.

Mocht u last hebben van aanhoudende schouderklachten die maar niet over willen gaan of heeft u vragen omtrent het thema? Neem dan altijd contact met een fysiotherapeut. Hij of zij kan u helpen met een doeltreffende behandeling om de schouderklachten te verminderen. Ook beantwoordt deze uiteraard al uw vragen over uw schouderklachten.

Wij kunnen u uiteraard helpen bij het lokaliseren van een fysiotherapeut die uw schouderklachten kan aanpakken. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina of rondkijken op de pagina ‘praktijk zoeken’. Alvast inlezen voordat u op consult gaat? Raadpleeg ook de homepage van Fysiotherapie informatie.

Bekijk ook informatie over: