Sarcoidose

SarcoidoseSarcoidose is een chronische aandoening, waarbij er ontstekingen in het lichaam ontstaan. Deze aandoening wordt ook wel aangeduid als de ziekte van Besnier Boeck.

Sarcoidose is een zeldzame ziekte die op verschillende manieren tot uiting kan komen in een deel van het lichaam of in het hele lichaam. Er is geen medicijn beschikbaar om sarcoidose direct te genezen, maar de klachten en symptomen kunnen bestreden worden met behulp van medicijnen en behandelingen.

Uiting van sarcoidose

Sarcoidose kan zich op diverse manieren uiten en kan optreden in vrijwel alle organen van het lichaam. De praktijk laat echter zien dat de ziekte zich het vaakst manifesteert in de longen. Er is geen duidelijke oorzaak bekend van sarcoidose en de klachten kunnen per persoon sterk variëren. Naast de longen kunnen ook de lymfeklieren, ogen, gewrichten en de huid met de aandoening geconfronteerd worden. Bij sarcoidose is er sprake van een grote verzameling van witte bloedcellen op de locaties in het lichaam waar de sarcoidose zich openbaart. Er ontstaan als gevolg van de ophoping van de witte bloedcellen kleine knobbeltjes, die granulomen worden genoemd.

Klachten bij sarcoidose

De klachten die zich bij sarcoidose voor kunnen doen variëren per persoon. U kunt last hebben van hoesten en een benauwd gevoel hebben als de aandoening zich in uw longen openbaart. U kunt bij sarcoidose echter ook te maken krijgen met oogklachten als de ziekte in uw ogen tot uiting komt. De specifieke klachten hangen dan ook sterk af van de locatie in uw lichaam waar de ziekte actief is. Het is mogelijk dat sarcoidose zonder klachten tot uiting komt en pas bij toeval wordt ontdekt. Er kan overigens wel een onderscheid worden gemaakt tussen de acute en niet-acute vorm van sarcoidose. Bij de acute vorm krijgt u opeens in korte tijd met verschillende symptomen te maken. U kunt koorts krijgen, maar ook vermoeid raken en moeten hoesten of kortademig worden. Pijn kan zich in gewrichten voordoen net als stijfheid. Uw enkels kunnen opzwellen en pijnlijk worden en op uw huid kunnen paarsachtige vlekken verschijnen. Mogelijke klachten bij acute sarcoidose kunnen dus onder meer de volgende zijn:

  • Hoge temperatuur
  • Vermoeid zijn
  • Hoesten en kortademigheid
  • Pijn en stijfheid in gewrichten
  • Zwelling van enkels
  • Paarsachtige vlekken op de huid

Overigens kan het zo zijn dat alle genoemde klachten van sarcoidose ineens kunnen voorkomen en lang kunnen aanhouden. Ongeveer tachtig procent van de mensen met acute sarcoidose zullen binnen een periode van twee jaar genezen. Bij niet-acute sarcoidose ontstaan de klachten niet plotseling, maar na verloop van tijd. Dat kan weken tot maanden duren, maar de kans op spontane genezing is bij deze vorm wel kleiner.

Behandeling van sarcoidose

Indien er sprake is van acute sarcoidose dan kan er sprake zijn van een spontaan herstel en wordt er niet altijd een behandeling gestart met medicijnen. Een gezonde levensstijl kan het herstel van acute sarcoidose bevorderen. Bij de niet-acute vorm is er vaak geen sprake van een spontaan herstel en zal er wel met een behandeling worden gestart. Bij een lokale manifestatie van de ziekte kan er bijvoorbeeld medicatie worden voorgeschreven, zoals druppels voor de ogen, pillen of een zalfje. De ernst van de sarcoidose is uiteraard bepalend voor de wijze van behandeling. Er zijn speciale teams van artsen die zich dan bezighouden met de patiënt. Tot het team kunnen onder meer een oogarts, longarts, dermatoloog, neuroloog en cardioloog behoren. Ook andere specialisten kunnen betrokken worden bij de behandeling van sarcoidose, zoals fysiotherapeuten. Een behandeling in de vorm van fysiotherapie kan bijvoorbeeld toegepast worden bij stijfheid en pijn in gewrichten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van fysiotherapie bij sarcoidose kunt u contact opnemen met een therapeut bij u in de buurt. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken.

Bekijk ook informatie over: