Parkinson

ParkinsonBij de ziekte van Parkinson sturen uw door een tekort aan dopamine hersenen uw spieren niet goed aan. Fysiotherapie kan helpen om soepeler te bewegen.

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening die relatief vaak voorkomt. In Nederland lijden ongeveer 40.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. De ziekte begint meestal als u tussen de vijftig en zestig jaar oud bent, maar ongeveer tien procent van de patiënten is jonger dan veertig. Voor een heldere uitleg over de oorzaak van de ziekte verwijzen we u naar de pagina van de Hersenstichting over Parkinson. Kort samengevat: de hersenen gaan steeds minder dopamine produceren. Deze stof is nodig om de spieren goed aan te sturen. Dit probleem kan trouwens ook optreden bij sommige andere hersenaandoeningen. U heeft dan niet de ziekte van Parkinson, maar wel de kenmerkende symptomen. We spreken dan van Parkinsonisme. Parkinson tast niet de duur van uw leven aan, maar helaas wel de kwaliteit ervan. Sommige Parkinson-patiënten gebruiken supplementen (bijvoorbeeld die van life Extension) om zich beter te voelen.

Symptomen van Parkinson

De diagnose Parkinson wordt gesteld aan de hand van de symptomen.

  • Beven en trillen (tremor) van armen en benen. Dit is misschien wel het bekendste verschijnsel van de ziekte van Parkinson. Kenmerkend is dat uw lichaamsdelen niet bij inspanning gaan trillen, maar juist als u in rust bent.
  • Schuifelende pasjes, omdat u bang bent om te vallen.
  • Een verstoorde lichaamshouding.
  • Verstoorde spraakmotoriek: in gesprekken reageer u traag, en in uw spraak klinkt emotie minder door. Ook kunt u door Parkinson een ‘maskergezicht’ hebben, doordat de spieren in uw gezicht niet goed worden aangestuurd.
  • Problemen met slikken. In combinatie met een voorovergebogen lichaamshouding kan dit leiden tot het naar buiten lopen van speeksel.

Parkinson wordt in de loop der jaren erger. U krijgt steeds meer motorische problemen.

Behandeling van Parkinson

Er is een landelijk netwerk, ParkinsonNet, van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Bij dit netwerk zijn onder meer ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, neurologen en verpleegkundigen aangesloten. Al deze specialisten kunnen u, elk op hun eigen manier, helpen om beter met Parkinson om te gaan.

  • Logopedie helpt u iets te doen aan uw spraakproblemen.
  • Ergotherapie is erop gericht dat u langer de gewone dagelijkse bezigheden zelfstandig kan uitvoeren.
  • Er zijn diverse medicijnen beschikbaar. De meeste daarvan zijn bedoeld om het tekort aan dopamine in uw hersenen te compenseren. Parkinson kan helaas nog niet genezen worden, maar er wordt wel veel onderzoek naar de ziekte gedaan.
  • Met een hersenoperatie kan het beven en de stijfheid worden verminderd, maar dit is een laatste redmiddel, als medicijnen niet of onvoldoende helpen.

Verder kunt u voor contact met lotgenoten terecht bij de Parkinsonvereniging.

Fysiotherapie en Parkinson

Waarschijnlijk heeft u problemen met dagelijkse bewegingen door de ziekte van Parkinson. Opstaan uit een stoel, lopen door het huis of omrollen in bed gaat moeizamer dan toen u nog geen Parkinson had. U kan dan veel baat hebben bij fysiotherapie. De fysiotherapeut kan de ziekte niet wegnemen, maar u wel helpen soepeler te bewegen. Ook is een bezoek aan de fysiotherapeut zinvol als u last heeft van uw nek of schouders, of als uw conditie achteruit gaat. Veel mensen met Parkinson zijn geneigd om minder te bewegen, uit angst om te vallen. Dat is begrijpelijk, maar als u weinig beweegt, neemt de kans op bijkomende klachten toe: u kunt last krijgen van verstopping, broze botten of problemen met uw hart. Het is daarom belangrijk om actief te blijven.

Via ons kunt u makkelijk in contact gebracht worden met een fysiotherapeut in uw omgeving. Ook kunt u eens een kijkje nemen op de pagina ‘praktijk zoeken’, om te bekijken welke opties er bij u in de buurt te vinden zijn. Ga ook eens naar de homepage van Fysiotherapie informatie voor aanvullende informatie over fysiotherapie.

Bekijk ook informatie over: