osteopathieOsteopathie

Osteopathie is een medische discipline die lichamelijke klachten aanpakt door de mobiliteitsbeperkingen van lichaamsdelen te verhelpen.

Osteopathie is een aanvullende behandelwijze die het lichaam beschouwt als één samenhangend geheel. Elk onderdeel van het lichaam beweegt en staat in contact met andere lichaamsdelen. Verminderde beweeglijkheid leidt tot functieverlies. Doordat de losse onderdelen met elkaar in verbinding staan, beïnvloeden ze elkaar. Zo kan chronische rugpijn bijvoorbeeld heel goed veroorzaakt worden door een functiebeperking in één van de interne organen. De osteopathie zoekt gericht naar de plekken waar verminderde beweeglijkheid leidt tot functieverlies en lichamelijke klachten. In Nederland is de osteopathie een relatief jonge discipline binnen de gezondheidszorg, die hier pas eind jaren tachtig geïntroduceerd werd. Nederlandse zorgverzekeraars beschouwen osteopathie daarom nog als een alternatieve vorm van geneeskunde. In landen als de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk wordt de methode al veel langer gebruikt en is het een erkende vorm van geneeskunde geworden.

De beginselen van osteopathie

De basisprincipes waarmee men in de osteopathie te werk gaat zijn afkomstig uit de anatomie, fysiologie, neurologie en embryologie. Het bewegingsapparaat, de inwendige organen en de structuren van de schedel zijn volgens de osteopathie nauw met elkaar verbonden. Als er één onderdeel of functie hapert, leidt dat automatisch tot functiebeperkingen of klachten in gebieden die structureel verbonden zijn aan het probleemgebied. Daarom kan de osteopathie een nuttige toevoeging zijn bij de behandeling van klachten waar reguliere specialisten geen duidelijke oorzaak voor kunnen vinden. Door rekening te houden met de samenhang tussen diverse gebieden in het menselijk lichaam kan osteopathie de achterliggende oorzaak van pijn en klachten soms achterhalen op plekken die buiten het blikveld van een reguliere specialist vallen. Zeker bij chronische klachten, waar deze traditionele geneeskundigen geen duidelijke diagnose kunnen stellen, kan osteopathie vaak uitkomst bieden.

De behandelwijze van osteopathie

De methode van de osteopathie gaat op zoek naar de plekken waar de beweging hapert. Mobiliteitsbeperkingen kunnen op allerlei manieren ontstaan, bijvoorbeeld door de littekens van een operatie, de verkleving van weefsels door ontstekingen of zelfs simpelweg door stress. Dan kan osteopathie helpen: door de vastzittende plekken weer los te maken wordt functieherstel bewerkstelligd. Verbeterde doorbloeding zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen van het menselijke lichaam weer hersteld wordt. De behandelwijze binnen de osteopathie is volledig manueel, omdat de filosofie van de osteopathie uitgaat van het zelfhelende vermogen van het menselijk lichaam. Omdat het onderzoek naar de oorzaak van pijn en motorische klachten zich niet beperkt tot het probleemgebied zelf, maar zich richt op functionele relaties, is de kans groter dat de werkelijke boosdoener gevonden wordt. U kunt de osteopathie dus vergelijken met een rechercheur die zich in zijn onderzoek niet beperkt tot het plaats delict, zoals de forensische specialist, maar ook op andere plekken op zoek gaat naar samenhang en verbanden om de dader te achterhalen.

Osteopathie naast reguliere geneeskunde

De handen zijn het enige instrument dat in de osteopathie gebruikt wordt. In dat opzicht is osteopathie verwant aan fysiotherapie. Met overwegend zachte handgrepen wordt losgemaakt wat los hoort te zitten, zodat het lichaam van de patiënt het herstel weer in eigen hand kan nemen. Apparaten of medicijnen komen in de osteopathie niet aan de orde. De osteopathie is dan ook geen vervanging voor huisarts of specialist, maar werkt er juist nauw mee samen. De brede blik van de osteopathie kan soms leiden tot een nieuwe doorverwijzing op basis van de gestelde diagnose. De voedingssupplementen van Life Extension kunnen een nuttige bijdrage leveren aan het gezond functioneren van uw spieren, gewrichten en organen. Daarom zijn ze een nuttige toevoeging bij een osteopathische behandeling.

Voor meer informatie of vragen over osteopathie en het aanvullend gebruik van voedingssupplementen kunt u terecht bij een gekwalificeerde fysiotherapeut. Wij kunnen u er met één in contact brengen. Wilt u liever zelf een praktijk zoeken? Ga dan naar de pagina ‘praktijk zoeken’.

Op Fysiotherapie informatie kunt u altijd nog meer informatie over fysiotherapie opzoeken

Bekijk ook informatie over: