Osteomyelitis

OsteomyelitisOsteomyelitis is een infectieziekte aan het bot, beenvlies of beenmerg, die wordt veroorzaakt door bacteriën en microbacteriën.

Osteomyelitis is een ziekte aan het beenvlies, bot of beenmerg, die kan ontstaan doordat men een infectie of ontsteking aan het bot of beenmerg oploopt. Vaak ligt een besmetting van het bloed via een wond aan osteomyelitis ten grondslag. Infecties die osteomyelitis tot gevolg hebben, kunnen worden veroorzaakt door verschillende bacteriën. Hiertoe behoren onder meer stafylokokbacteriën zoals de Staphylococcus aureus, maar ook de Salmonellabacterie of mycobacteriën worden tot de veroorzakers van osteomyelitis gerekend. Deze laatste groep is met name bekend als verwekker van bijvoorbeeld lepra en tuberculose. Mensen die lijden aan osteomyelitis krijgen te maken met pijn in het geïnfecteerde bot, die bij aanraking heviger wordt. Behandeling van de infectieziekte gebeurt met behulp van antibiotica, maar voor chronische gevallen van osteomyelitis is een operatie vaak noodzakelijk.

Oorzaken en symptomen van osteomyelitis

Een besmetting die leidt tot osteomyelitis kan op verschillende manieren ontstaan. Enerzijds kan de oorzaak een infectie via de bloedbaan zijn. De bacteriën die verantwoordelijk zijn voor osteomyelitis laten zich door de bloedstroom meevoeren door het lichaam en kunnen zich vastzetten op het bot en daarin binnendringen. Er dient dan sprake te zijn van een infectie op een andere plaats in het lichaam, waardoor de bacteriën die osteomyelitis veroorzaken de bloedbaan zijn binnengekomen. Ook een open wond, open botbreuk of operatie aan het bot kan bacteriën toegang tot het lichaam en de bloedstroom geven. Daarnaast bieden doorligwonden en een diabetische voet mogelijkheden voor stafylokok- en andere bacteriën om het lichaam binnen te komen en zo osteomyelitis te veroorzaken. Mensen die over een zwakke gezondheid of verminderde weerstand beschikken, hebben een verhoogd risico om osteomyelitis te ontwikkelen. Tot de meest voorkomende symptomen van osteomyelitis behoort een pijnlijke zwelling in het ontstoken bot. Koorts en roodheid van de zwelling zijn verschijnselen die bij osteomyelitis eveneens kunnen optreden. Bij wie osteomyelitis niet of niet op tijd behandeld wordt, kan de aandoening een chronisch karakter krijgen. In dat geval kan naar de buitenzijde van het lichaam toe een infectiekanaal ontstaan waaruit pus loopt en is een operatie onvermijdelijk.

Osteomyelitis, diagnose en behandelingsmethodes

Osteomyelitis komt in leeftijdsgroepen van jong tot oud voor. Om een succesvolle behandeling van osteomyelitis te laten plaatsvinden is het zaak er vroeg bij te zijn. Bij het stellen van de diagnose zijn de medische achtergrond van de mogelijke patiënt en de klachten die zich voordoen bepalend. Om er zeker van te zijn dat het inderdaad om osteomyelitis gaat, kunnen met een bloedtest aanwijzingen worden gevonden voor een infectie. Het in het bloed aanwezig zijn van bacteriën die de ziekte veroorzaken zijn daarvan natuurlijk het onomstotelijke bewijs, maar ook een röntgenfoto, botscan of weefselmonster kan bij vermoedens van osteomyelitis uitkomst bieden. Over het algemeen kan de infectie goed worden behandeld met antibiotica. Deze behandeling tegen osteomyelitis kan tot enkele weken duren, waarbij de patiënt volledige rust moet houden en de antibiotica via een infuus krijgt toegediend. Wanneer blijkt dat een behandeling met intraveneuze antibiotica niet voldoende is, kan worden besloten om een operatie uit te voeren om de osteomyelitis te behandelen. Hierbij brengt de chirurg antibiotica aan op de geïnfecteerde wond. Zo’n kralensnoer of matje geeft voor een langere periode hoge concentraties met antibiotica af. Als een infectie al enige tijd geleden is ontstaan en niet is behandeld, kan deze langdurig van aard worden. In dergelijke gevallen wordt gesproken van chronische recurrente multifocale osteomyeliti of CRMO. Het is dan al te laat voor een behandeling met antibiotica, zodat een operatie aan het geïnfecteerde bot of beenweefsel moet worden uitgevoerd. De dode en aangetaste gedeeltes worden dan verwijderd, waarbij indien nodig een bottransplantatie wordt verricht om de verwijderde delen te vervangen.

Wanneer u meer informatie over osteomyelitis wilt, kunt u het beste contact opnemen met een fysiotherapeut. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken.

Bekijk ook informatie over: