Migraine

MigraineMigraine is een vorm van aanvalshoofdpijn die varieert van matige tot heftige pijn in het hoofd en kan gepaard gaan met misselijkheid. Migraine is een hoofdpijn die zich voordoet in aanvallen, waarbij de pijn in sterkte varieert van matig tot heftig kloppende hoofdpijn.

Migraine is een neurovasculaire aandoening en deze kan zich onder meer manifesteren door neurale prikkelingen, wat tot een verwijding van de bloedvaten leidt. De aanvallen van hoofdpijn kunnen bij migraine gepaard gaan met misselijkheid, maar ook met overgevoeligheid voor geluid of licht.

Vormen van migraine

Er kunnen bij migraineaanvallen verschillende vormen onderscheiden worden. Bij de standaardvorm heeft u tijdens een aanval last van zware hoofdpijn, wat voorafgegaan kan worden door een aura. Vrouwen kunnen gedurende de menstruatiecyclus te maken krijgen met menstruele migraine dat ook wel bekend staat als hormonale migraine. De aanvalshoofdpijn varieert per persoon niet alleen in de ernst van de aanval, maar ook ten aanzien van de duur en de frequentie. Een migraineaanval kan enkele uren duren, maar bijvoorbeeld ook twee dagen aanhouden. Over het algemeen hebben vrouwen vaker te maken met migraineaanvallen dan mannen. Ook kinderen kunnen te maken krijgen met hoofdpijnaanvallen.

Symptomen van migraine

De hoofdpijn doet zich bij migraine veelal voor aan één zijde van het hoofd met een kloppend gevoel. U kunt misselijk worden en in ernstige situaties zelfs overgeven. De misselijkheid en de bonzende pijn kunnen verergeren bij beweging. Een groot aantal van de mensen die te kampen heeft met migraine verblijft tijdens een aanval het liefst in een donkere kamer. Een opkomende aanval van migraine kan gepaard gaan met diverse symptomen, wat ook wel de waarschuwingsfase wordt genoemd. U kunt dan te maken krijgen met een stemmingsverandering, maar ook met een overgevoeligheid van prikkels uit de omgeving, zoals lawaai en licht. Verder kunnen symptomen als een verstoorde slaap of geeuwen en een bepaalde trek in specifiek voedsel een voorbode zijn voor een migraineaanval. Samenvattend zijn de meest opvallende symptomen van migraine de volgende:

  • Stemmingsverandering
  • Overgevoeligheid voor lawaai en licht
  • Geeuwen of verstoorde slaap
  • Trek in specifiek voedsel

Aurafase en hoofdpijnfase bij migraine

Migraine verloopt in bepaalde fasen. Na de bovengenoemde symptomen kunt u te maken krijgen met een aurafase, waarin u lichtflitsen of sterretjes ziet. Uitval van het gezichtsveld kan eveneens voorkomen net als tintelingen in uw gezicht, armen of benen. De aurafase komt overigens niet bij iedereen voor, maar als deze fase voorkomt, dan duurt deze veelal niet langer dan maximaal een uur. De volgende fase na de symptomen of aurafase is de hoofdpijnfase die in duur varieert van 4 uur tot 72 uur. Nadat de hoofdpijn voorbij is, treedt de herstelfase op. Tijdens deze fase kunt u nog last hebben van vermoeidheid en een ‘leeg’ gevoel ervaren.

Behandeling van migraine

Migraine kan op verschillende manieren behandeld worden, zoals met pijnstillers. Een goede gezondheid en conditie dragen bij aan het voorkomen van migraine net als regelmaat. Life Extension biedt supplementen en vitamines die een positieve invloed hebben op de gezondheid. Overigens kan ook fysiotherapie bijdragen aan het verminderen van de klachten bij migraineaanvallen. Door fysiotherapie zou het mogelijk worden om meer controle over de ziekte te krijgen en kan de acceptatie en het welzijn worden verhoogd. Mensen met ernstige migraine kunnen medicatie voorgeschreven krijgen van de huisarts, zoals medicatie uit de groep van triptanen, maar behandelingen door een fysiotherapeut kunnen symptomen en klachten eveneens worden verlicht. Het komt vaak voor dat mensen die regelmatig migraine hebben daarna ook andere vormen van hoofdpijn kunnen ontwikkelen. Dat komt doordat er dan een verhoging ontstaat van de spierspanning in de nek en in de schouders, wat tot spanningshoofdpijn kan leiden. Ook in dat opzicht kan de fysiotherapeut uitkomst bieden.

Voor meer informatie over de behandeling van migraine kunt u ook via ons contact opnemen met een fysiotherapeut of meer lezen op Fysiotherapie informatie. Een praktijk zoeken heeft u ook zo gedaan via onze handige pagina praktijk zoeken.

Bekijk ook informatie over: