Huntington

HuntingtonDe ziekte van Huntington is een ernstige aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast en is erfelijk. De eerste symptomen van Huntington openbaren zich in de meeste gevallen tussen het 35e en 45e levensjaar, maar soms ook eerder of later.

 

Helaas leidt de ziekte van Huntington na ruim vijftien jaar tot de dood van de patiënt en dan meestal door bijkomende aandoeningen, zoals longontsteking. Er bestaat ook een jeugdvorm van Huntington die normaal gesproken in de tienerjaren begint.

Symptomen van Huntington

Aanvankelijk hebben artsen vaak moeite om de diagnose bij de ziekte van Huntington te stellen. Soms worden de symptomen toegeschreven aan de ziekte van Parkinson of MS. Bij de geestelijke symptomen denkt men vaak eerder aan schizofrenie of epilepsie. In de meeste gevallen geeft de ziekte van Huntington een beeld van zowel lichamelijke als geestelijke symptomen, waarbij de geestelijke symptomen in het begin de overhand zullen hebben.

Mensen met Huntington maken vaak een rusteloze en zenuwachtige indruk. Deze indruk wordt versterkt door onrust in het gezicht en de armen en benen. Deze bewegingen variëren van kleine snelle bewegingen of trekjes, tot een verbeten gezicht in combinatie met een evenwichtsstoornis. Hierdoor kan het soms voor buitenstaanders zelfs lijken alsof de betrokkene dronken is. Gedurende het verder vorderen van de ziekte van Huntington worden de bewegingen heftiger en gaat ook het hoofd zelf en de romp onwillekeurig meebewegen.

De lichamelijke symptomen van de ziekte van Huntington zijn na verloop duidelijk herkenbaar, maar familie zal al in een vrij vroeg stadium veranderingen in het gedrag opmerken. Dit uit zich onder andere in lusteloosheid, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, minder concentratievermogen en zelfverwaarlozing. Het kan lastig zijn om deze symptomen te koppelen aan de ziekte van Huntington.

Erfelijke aspecten van Huntington

De ziekte van Huntington is erfelijk, waarbij de oorzaak in een afwijkend gen te vinden is. Wanneer een van de ouders dit gen met zich meedraagt, dan loopt elk kind 50 procent kans de ziekte te erven. Huntington komt daarbij even vaak voor bij vrouwen en mannen. Wanneer een kind de ziekte van Huntington uiteindelijk niet krijgt, dan zal de ziekte in volgende generaties ook niet meer terugkomen. Het kan dus niet zo zijn dat de ziekte van huntington een generatie overslaat. Naarmate een kind ouder wordt, neemt de kans af dat hij of zij drager is van het gen. Gelukkig is de ziekte vrij zeldzaam en komt slechts bij ongeveer 8 op de 100.000 mensen voor. In Nederland betekent dit, dat ongeveer 1.500 mensen de ziekte van Huntington hebben. Ongeveer 4.000 tot 6.000 mensen lopen via overerving risico op de ziekte.

Behandeling van Huntington

De ziekte van Huntington is met de huidige kennis van de wetenschap helaas niet te genezen. Ook het verloop is niet af te remmen. Er zijn wel medicijnen die kunnen helpen bij het verminderen van de onwillekeurige bewegingen en de geestelijke symptomen van Huntington. Dit is echter uitsluitend een symptomatische behandeling. De symptomen op lichamelijk vlak worden bestreden met de medicijnen Tiapridal, Orap en Haldol. Voor de psychische symptomen wordt Seroxat en Priodel voorgeschreven. Het advies van een medisch specialist is hierbij altijd leidend. Internationaal wordt uitgebreid medisch onderzoek verricht naar de behandeling van de ziekte van Huntington. Inmiddels is men er bij experimenten op fruitvliegjes en muizen in geslaagd om de degeneratie van zenuwcellen te kunnen vertragen. De afbraak van zenuwcellen is een belangrijke oorzaak van Huntington. Verder onderzoek is echter noodzakelijk voordat er mogelijkerwijs in de toekomst een behandeling beschikbaar zal komen. Ook bepaalde suikers, zogenaamde sachariden, worden genoemd als remmers.

Meer over de actuele stand van medisch onderzoek naar Huntington kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook informatie over: