Haptotherapie

HaptoptherapieHaptotherapie draait om het in leren weer in contact te staan met uw eigen gevoelens om zo lichamelijke en psychische klachten te voorkomen. Bij haptotherapie draait het allemaal om de aanrakingen tussen de therapeut en de patiënt centraal staan.

Wat is haptotherapie eigenlijk precies?

Haptotherapie is een vorm van therapie die u de mogelijkheid geeft om uw eigen gevoel beter te kunnen interpreteren en uw karakter aan te kunnen voelen. Een haptotherapeut heeft een opleiding gevolgd in haptotherapie en werkt individueel en gericht op u als persoon, waardoor elke haptotherapie verschilt. Haptotherapie heeft een positieve inslag: het gaat ervan uit dat elk mens van nature een creatief en herstellend vermogen heeft, waardoor schade niet blijvend is en ermee omgegaan kan worden. Het doel van haptotherapie is de cliënt in contact te laten staan met emoties en innerlijk. Haptotherapie is deels gericht op het lichaam en deels op de psyche. Het gaat uit van het effect dat lichamelijke sensaties kunnen hebben op de psychische gesteldheid. Een haptotherapeut is hetzelfde als een haptonoom. Omdat de titel ‘haptotherapeut’ niet beschermd is, loont het om de achtergrond van een therapeut die gespecialiseerd is in haptotherapie te onderzoeken. Veel therapeuten sluiten zich aan bij een register voor GZ-haptotherapeuten of voegen de afkorting VVH (Vereniging Van Haptotherapeuten) toe aan hun titel. Waar in uw provincie haptotherapie gegeven wordt, kunt u achterhalen via Fysiotherapie Informatie.

Zo werkt haptotherapie

Haptotherapie gaat ervan uit dat lichamelijke aanrakingen een bepaalde emotionele of psychische respons in gang zetten. Houdingen, bewegingen en aanrakingen helpen daarbij; door iemand op een eenvoudige manier aan te raken, komen diepgewortelde en soms onbewuste gevoelens naar boven. Door haptotherapie kunt u ontdekken wat u tegenhoudt om ontspannen te leven, waarin u te veel energie stopt en waarin u zich nog kunt ontwikkelen. Haptotherapie helpt u ook te ontdekken wat uw plek is in uw leven, uw rol bij de mensen die u kent en ook hoe u met uzelf omgaat. Hoe pakt u moeilijke dingen aan? Hoe reageert u op ongemakken? De vraag ‘wat is haptotherapie?’ kan als volgt in het kort beantwoord worden: het ontwikkelen van uw (aan)voelende vermogen. Hoe betert u zichzelf door haptotherapie kent, hoe plezieriger u uw eigen leven kunt leiden.

Bij welke problemen werkt haptotherapie?

Haptotherapie kan toegepast worden bij diverse problemen. Klachten kunnen van psychische aard zijn, maar ook met gevoelens te maken hebben. Haptotherapie kan uitkomst bieden als u…

  • … zich minderwaardig voelt;
  • …(onverklaarbare of extreme) angstgevoelens ervaart;
  • … zich onrustig voelt;
  • … erg prikkelbaar bent;
  • … ontevredenheid over uw eigen situatie beleeft;
  • … zit met onverwerkte gebeurtenissen of gevoelens;
  • … u kampt met een depressie of depressieve stemmingen;
  • …moeilijkheden ervaart bij verlies of ziekte.

Zulke psychische klachten kunnen zich uiten in lichamelijke ongemakken, waarvoor door een arts fysiek geen duidelijke oorzaak te vinden is. Dat soort spanningsklachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, slaapproblemen, concentratie- en aandachtsstoornissen, buikklachten (gebrek aan eetlust, krampen, pijn), hyperventilatie (benauwdheid, ademhalingsproblemen), pijn in de schouders en rug– of hoofdpijn. Deze klachten kunnen worden aangepakt middels haptotherapie.

De effecten van haptotherapie

Haptotherapie is erop gericht om u weer in contact te laten komen met uw gevoel. Mensen die iets traumatisch meegemaakt hebben of zich chronisch ontevreden voelen over hun leven, hun relatie of zichzelf, raken soms emotioneel ongevoelig. Dat betekent dat ze eigenlijk nog weinig gevoelens ervaren en hun eigen emoties niet meer goed kunnen interpreteren. Haptotherapie kan hier uitkomst bieden. Door iemand aan te raken en lichamelijk contact te creëren wordt het zelfbewustzijn en het besef van het lichaam vergroot. Daardoor krijgt u de mogelijkheid niet meer alleen ‘in uw hoofd’ te leven, maar lichamelijke signalen ook juist te interpreteren. Haptotherapie kan u helpen uw leven opnieuw vorm te geven en in te richten. Door uw tastzin weer met uw psyche te verbinden, kunt u uw grenzen beter aanvoelen en ook beschermen. Deze verbinding van hapsis (tast) en nomos (regel) is daardoor bijzonder effectief.

Meer informatie over haptotherapie kunt u natuurlijk aanvragen bij een fysiotherapeut waarmee wij u graag in contact brengen. Ga naar praktijk zoeken of vul het aanvraagformulier in op onze contactpagina. Verder kunt u nog op onze homepage terecht voor aanvullende fysiotherapie informatie.

Bekijk ook informatie over: