Geriater

Een geriater helpt bij klachten die vooral voorkomen bij ouderen. Hoe werkt deze fysiotherapeut en wat kan hij voor u betekenen?

Werkzaamheden van een geriater

Geriater

Naarmate mensen verouderen en de beweeglijkheid van hun lichaam afneemt, komen zij doorgaans in aanraking met een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze fysiotherapeut voor ouderen is een aparte specialisatie binnen de fysiotherapie en bekend onder de naam geriater. Een uitzondering op ouderen vormen patiënten die op jongere leeftijd lijden aan gezondheidsproblematiek die normaal gesproken vooral bij ouderen voorkomt. Bijvoorbeeld gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, een heupfractuur, dementie, of algemene verschijnselen van ouderdom.

De geriater werkt vanuit specifieke kennis over de ziektebeelden. Patiënten van een geriater doen vooral oefentherapie, die gericht is op het omgaan met verlies van beweeglijkheid en zelfstandigheid. De herwinning hiervan is ook een belangrijke doelstelling, voor zover dit binnen de realistische mogelijkheden behoort. Tot het werk van de geriater horen ook het begeleiden en adviseren van familie en eventuele mantelzorgers. De geriater licht hen voor over het ziektebeeld, het verloop, de mogelijkheid tot herstel, de behandeling zelf en hoe om te gaan met dagelijkse handelingen en het toepassen van diverse hulpmiddelen. Ook is de geriater  in staat om het risico op vallen in te schatten en aan de hand hiervan een oefenprogramma op maat aan te bieden. De geriater werkt vooral vanuit particuliere praktijken, verzorgingshuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen.

Klachten waarbij een geriater kan helpen

De geriater is vooral deskundig in het signaleren, onderzoeken en behandelen van diverse ouderdomsgerelateerde klachten. Ook kan de geriater hulp bieden bij ziektebeelden die vooral bij ouderen voorkomen. Daarbij zijn de meest voorkomende klachten:

  • algemene ouderdomsklachten (minder mobiliteit en stijve gewrichten)
  • klachten na een beroerte of bij symptomen van dementie
  • neurologische klachten, bij Parkinson en andere aandoeningen
  • revalidatie na bijvoorbeeld een gebroken heup
  • herstel na een operatie
  • herstel na een lange ziekenhuisopname

Voor het eerst naar de geriater

Huisartsen maken bij de verwijzing van ouderen gebruik van een speciale criteriumlijst. Wanneer een patiënt aan twee of drie van deze criteria voldoet, zal deze de patiënt doorverwijzen naar een geriater. Wanneer iemand is doorverwezen naar de geriater zal deze bij het eerste consult een intake afnemen. De patiënt krijgt vragen over het ontstaan en het verloop van uw klachten. Hiermee probeert de geriater een mogelijke oorzaak te achterhalen. Na afronding van het gesprek zal de geriater een fysiek onderzoek starten. Hierbij kijkt de geriater onder andere naar de beweeglijkheid van gewrichten, de kracht van spieren en het functioneren van het lichaam tijdens diverse houdingen en bij beweging. Na dit onderzoek kan de geriater bepalen wat de oorzaak is van het verminderde functioneren en hier in overleg een effectief behandelplan voor opstellen. Eventueel wordt dit behandelplan met een eventuele partner, familie of mantelzorgers besproken.

Geriater huisbezoek

Het is ook mogelijk dat de geriater door de huisarts of thuiszorg wordt opgeroepen voor een eenmalig consult. De geriater komt aan huis bij de patiënt en voert een vergelijkbaar consult uit als hierboven beschreven. De geriater  zal bij een consult aan huis extra aandacht schenken aan de mate van het zelfstandig functioneren. De geriater beoordeelt tevens de veiligheid in huis, ter voorkoming van mogelijke valpartijen. Na het onderzoek volgt een gericht advies en zal een plan van aanpak opgesteld worden. Het kan zijn dat blijkt dat er hulpmiddelen of bijzondere aanpassingen in huis nodig zijn. Indien nodig wordt hier een ergotherapeut voor ingezet. De verwijzend huisarts of thuiszorg krijgen een rapport van aanbeveling. Heeft u behoefte aan een intakegesprek of een bezoek aan huis van een geriater? Neem dan vrijblijvend contact op met de huisarts of vraag een fysiotherapeut om meer informatie over de geriater.

Voor het lokaliseren van een geriater bij u in de buurt kunt u onze hulp inschakelen door het contactformulier in te vullen of de pagina praktijk zoeken te raadplegen. Meer kennis over fysiotherapie vindt u op Fysiotherapie Informatie.

Bekijk ook informatie over: