Ergotherapeut

Ergotherapeut

Een ergotherapeut is een paramedische zorgverlener die mensen helpt om dagelijkse activiteiten (weer) naar behoren uit te kunnen voeren, als dat door lichamelijke of geestelijke problemen belemmerd wordt.

Paramedisch betekent dat de ergotherapeut weliswaar medische handelingen verricht, maar geen arts is. In dat opzicht is de ergotherapeut dus vergelijkbaar met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, mondhygiënist, diëtist en verloskundige. Behandeling door een ergotherapeut vindt daarom over het algemeen plaats onder supervisie van een behandelend arts. Bij een ergotherapeut kunt u terecht komen na bijvoorbeeld een ongeluk, operatie of ziekte, bij geestelijke problemen, maar soms ook bij functiebeperkingen die al vanaf de geboorte aanwezig zijn. Ergotherapie is er op gericht om normaal en volwaardig functioneren in het dagelijks leven mogelijk te maken.

De behandeling door een ergotherapeut

Een behandeling van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de behandelkamer. Nadat de doelstellingen van een behandeling zijn geformuleerd in een kennismakingsgesprek met de cliënt helpt de ergotherapeut met het zoeken naar oplossingen die de cliënt in staat stellen handelingen die voor hem of haar belangrijk zijn te kunnen ontplooien. Hierbij wordt niet alleen naar de beperkingen van de cliënt zelf gekeken. De ergotherapeut kijkt bijvoorbeeld ook naar de situatie thuis, op school of op het werk en brengt soms aan de hand van gesprekken met familie, leerkrachten en werkgever de sociale en maatschappelijke omgeving in kaart. De ergotherapeut probeert uit te vinden welke problemen het uitvoeren van bepaalde handelingen belemmeren en probeert daar een oplossing voor te vinden. Een speciaal toetsenbord of een aangepaste bureaustoel kunnen iemand met rugklachten in staat stellen op kantoor weer naar behoren te functioneren. Een traplift en een aangepaste wc en badkamer maken het voor een ouder echtpaar mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Een kind met motorische beperkingen die de schrijfvaardigheid belemmeren kan door de ergotherapeut specifieke oefeningen voorgeschreven krijgen. Omgekeerd kan de ergotherapeut ook een leraar helpen om het lesprogramma zodanig aan te passen dat leerlingen met een schrijfprobleem niet buiten de boot vallen, of een bedrijf adviseren hoe de werkvloer geschikter gemaakt kan worden voor mindervaliden. Een oplossing van een ergotherapeut kan de behoefte aan begeleiding wegnemen, maar als de situatie daarom vraagt kan deze soms juist extra begeleiding adviseren. Denk bijvoorbeeld aan een budgetcoach voor een overspannen alleenstaande moeder om haar te helpen een gezin draaiende te houden.

Een ergotherapeut is als geen ander in staat om de complete levensomstandigheden van een cliënt te bekijken en met originele praktische oplossingen de cliënt te helpen zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Een ergotherapeut kan als zodanig van toegevoegde waarde zijn op de dagelijkse gezondheidszorg.

Het werkveld van een ergotherapeut

De ergotherapeut verzorgt zorg op maat, afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt en zijn omgeving. Daarbij heeft hij een holistische benadering. De ergotherapeut neemt naast lichamelijke en geestelijke beperkingen van de cliënt zelf ook de interactie van de cliënt met zijn omgeving onder de loep en is in staat om met creatieve en praktische oplossingen te komen die buiten het blikveld van puur medische behandelaars vallen. De opleiding tot ergotherapeut bevat daarom niet alleen een stevige medische basis; de ergotherapeut is ook geschoold in sociale, maatschappelijke en creatieve vakken. Buiten de pure gezondheidszorg kunt u de ergotherapeut daarom tegenkomen in functies bij gemeentes, bedrijven, onderwijs en welzijnszorg. Overal waar het streven is om mensen met een handelingsbeperking niet buiten de boot te laten vallen kan ergotherapie goede diensten bewijzen.

Voor vragen of meer informatie over een ergotherapeut kunt u altijd een kijkje nemen op Fysiotherapie Informatie of een fysiotherapeut raadplegen. U kunt via ons in contact komen met een gespecialiseerde therapeut bij u in de buurt. Vul het contactformulier in of bezoek de pagina praktijk zoeken.

Bekijk ook informatie over: