Dwarslaesie

Bij een dwarslaesie is er sprake van een onderbreking van de zenuwen die zich in de rug bevinden. Deze beschadiging aan het ruggenmerg leidt tot verlamming.

DwarslaesieEen dwarslaesie wordt in de volksmond ook wel een gebroken nek genoemd en is in feite een beschadiging van ruggenmerg. De beschadiging van zenuwen in de rug leiden tot een complete of gedeeltelijke dwarslaesie, waarbij de controle over een deel van het lichaam wordt verloren. Door de dwarslaesie verdwijnt het gevoel in het verlamde lichaamsdeel helemaal of grotendeels.

Hoe ontstaat een dwarslaesie?

Een dwarslaesie overkomt u vaak plotseling. U kan bijvoorbeeld een dwarslaesie oplopen als u een verkeersongeluk krijgt, maar ook door een duik te nemen in water dat te ondiep is. Er zijn buiten de ongevallen om echter ook situaties waarin een dwarslaesie een langzaam verloop kent. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u te maken heeft met een ziekte van het ruggenmerg of wervelkolom, zoals kan gebeuren bij mensen die multiple sclerose hebben. Ook tumoren, virusinfecties en een hernia kunnen als oorzaak voor het ontstaan van een dwarslaesie worden genoemd. De neuroloog in het ziekenhuis kan vaststellen of er inderdaad sprake is van een dwarslaesie. Aan de hand van röntgenfoto’s kan het letsel zichtbaar worden gemaakt en vervolgonderzoeken als het uitvoeren van een MRI-scan of CT-scan kunnen nog meer duidelijkheid verschaffen om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Beschadigingen aan het zenuwweefsel kunnen niet of bijna nooit herstellen. Dat zorgt ervoor dat een verlamming vaak van blijvende aard is. Samenvattend kunnen mogelijke oorzaken van een dwarslaesie de volgende zijn:

  • Verkeersongeluk
  • Duiken in ondiep water
  • Virusinfectie
  • Tumor
  • Multiple sclerose
  • Hernia

Genezing van een definitieve dwarslaesie is niet mogelijk, maar door te revalideren kan er wel vooruitgang worden geboekt.

Leven met een dwarslaesie

Het zijn vaak jonge mensen die te maken krijgen met een dwarslaesie, maar ook ouderen kunnen ermee geconfronteerd worden. Het leven met een dwarslaesie is niet eenvoudig en het duurt vaak een lange periode voordat u het kunt accepteren. De tijd na een dwarslaesie te hebben opgelopen is een periode van revalidatie, waarbij een team van specialisten en zorgverleners zich op het verbeteren van lichaamsfuncties richt. Het doel van de revalidatie is om de gevolgen van de verlamming door de dwarslaesie zo beperkt als mogelijk te houden. Er zal altijd eerst een intakegesprek volgen in het centrum waar u gaat revalideren van de dwarslaesie. Daarin wordt informatie verstrekt over de behandeling en de afdeling. De behandeling zal altijd op de persoonlijke situatie worden afgestemd.

Behandeling bij een dwarslaesie

De behandeling bij een dwarslaesie bestaat uit revalidatie, waarin een team van deskundigen tot doel heeft om de gevolgen van uw verlamming zoveel mogelijk te beperken en geleerd wordt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren met de beperking. Bij de behandeling van een dwarslaesie zijn niet alleen artsen en verpleging betrokken, maar ook therapeuten, zoals een fysiotherapeut. De behandeling op het gebied van fysiotherapie richt zich op verschillende aspecten. Zo is het belangrijk dat de conditie en spierkracht wordt verbeterd, maar leert u tegelijkertijd ook omgaan met uw beperking. De aandacht wordt daarnaast gericht op het herkennen van de gevolgen voor uw lichaam die de dwarslaesie met zich meebrengt. De revalidatie van een dwarslaesie richt zich ook op praktische zaken, zoals het uitvoeren van handelingen, waar u in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Als u verlamd bent geraakt, komt u in een rolstoel terecht. De rolstoeltraining maakt onderdeel uit van de revalidatie en daarbij wordt onder meer de behendigheid getraind. De lichamelijke conditie en het welzijn kunnen eveneens worden verbeterd door een gezond voedingspatroon. Centraal staat echter de lichamelijke revalidatie en de acceptatie van de dwarslaesie.

Mocht er meer informatie gewenst zijn over de behandeling van een dwarslaesie, dan kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde fysiotherapeut. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Uitgebreide informatie over alles wat met fysiotherapie te maken heeft, kunt u vinden op Fysiotherapie Informatie.

Bekijk ook informatie over: