CTS

CTSCTS is een polsaandoening die onder meer gepaard gaat met tintelingen in de hand en de vingers, en de gevoeligheid ervan vermindert. De afkorting CTS staat voor carpaletunnelsyndroom, wat ook wel carpaal tunnelsyndroom wordt genoemd.

CTS is genoemd naar de carpale tunnel, die zich in de pols bevindt en bestaat uit acht middenhandsbeentjes die op een u-vormige wijze gerangschikt zijn. De buitenste middenhandsbeentjes zijn met elkaar verbonden door een bindweefselband, ook wel dwarse polsband geheten. Daardoor is er op dit punt in de onderarm sprake van een tunnelachtige constructie. Door deze carpale tunnel lopen diverse pezen en een zenuwbaan naar de hand en vingers. Wanneer het bindweefsel van de dwarse polsband opzwelt, zal de middenhandszenuw of nervus medianus bekneld raken met CTS als gevolg.

CTS – oorzaken en symptomen

Mensen die last krijgen van CTS kunnen de precieze oorzaak lang niet altijd aanwijzen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat CTS ontstaat door een overmatige belasting van de pols of het voor een langere periode uitvoeren van dezelfde beweging. CTS kan dus voortkomen uit het werk dat de patiënt doet, maar ook een peesontsteking, gewrichtsontsteking, botbreuk of verstuiking in de pols kan tot een zwelling in het bindweefsel leiden. Mensen die last hebben van reumatische aandoeningen, suikerziekte of een langzaam werkende schildklier krijgen vaker klachten die wijzen op CTS, en ook bij zwangerschap komt het regelmatig voor. Dit komt omdat zwangere vrouwen meer vocht vasthouden, waardoor een zwelling in de carpale tunnel kan ontstaan. De verschijnselen van CTS wisselen per persoon overigens sterk. Doorgaans wordt een tintelend, verdoofd of prikkelend gevoel in de duim, vingers of handpalm gemeld bij CTS, maar ook krachtverlies van de hand en gevoelsverlies in de vingertoppen kan optreden door de aandoening CTS. Een plaatselijke zwelling behoort eveneens tot de mogelijke symptomen van CTS, alsmede een naar de rest van de arm uitstralende pijn.

Juiste diagnose CTS vaak moeilijk te stellen

Door de veelheid aan oorzaken en klachten en het feit dat veel van de verschijnselen overeenkomsten vertonen met andere aandoeningen die in de armen en handen kunnen ontstaan, is het stellen van de diagnose van CTS op basis van de gemelde symptomen niet altijd even eenvoudig. Om meer zekerheid te krijgen of iemand inderdaad aan CTS lijdt, zijn er verschillende tests die een arts kan doen. Voor het uitsluiten van ontstekingen, reuma of een beknelling van de zenuw elders in de arm kan worden besloten om een röntgenfoto te laten maken, een bloedonderzoek te verrichten of een zenuwgeleidings- en spierfunctieonderzoek te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn er lichamelijke onderzoeken die een arts kan uitvoeren om CTS vast te stellen, zoals het tikken op de pols waarin CTS vermoed wordt en het gedurende een minuut met gebogen polsen tegen elkaar aan gedrukt houden van de handruggen. Aan de hand van de reactie van de patiënt kan de arts vaststellen of en in welke mate er sprake is van CTS.

CTS genezen via behandeling of operatie

Bij een vaststelling van CTS zal er in eerste instantie voor worden gekozen om de dagelijkse activiteiten aan te passen, de pols steeds zo recht mogelijk te houden en tijdens het slapen een kunststof polsbrace te dragen. De pijn die veroorzaakt wordt door CTS zal hierdoor afnemen, terwijl het dragen van de spalk tevens het bewegen van de pols verhindert. Door deze rusttoestand krijgt de bekneld geraakte middenhandszenuw weer meer ruimte en zullen de klachten rond CTS verminderen. Corticosteroïden-injecties kunnen CTS verhelpen die zich nog in een vroeg stadium bevindt. Helaas werken bovenstaande behandelingen niet bij iedere patiënt en is in relatief veel gevallen een operatie noodzakelijk. Bij deze poliklinische ingreep zal de carpale tunnel breder worden gemaakt, waarmee de zenuwbeknelling wordt opgeheven. De slagingskans van een dergelijke operatie is negentig procent. Uw fysiotherapeut kan u meer vertellen over CTS, of neem als aanvulling een kijkje op Fysiotherapie Informatie.

Wij staan voor u klaar als u een fysiotherapeut wilt lokaliseren. In onze bedrijvengids kunt u een fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook informatie over: