COPD

COPD is een chronische ziekte waarbij er sprake is van ontstoken en beschadigde longen. COPD is een verzamelnaam voor verschillende longziekten, zoals longemfyseem en chronische bronchitis. COPD is chronisch en ongeneeslijk en kan verschillende klachten veroorzaken, die een grote invloed kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen. De afkorting COPD staat overigens voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Wat is COPD?

COPD is een chronische ziekte waarbij uw longen steeds belast worden met kleine ontstekingen. Deze ontstekingen veroorzaken schade die onomkeerbaar is. De voornaamste klacht bij deze ziekte is benauwdheid. Als u COPD heeft, dan merkt u dat uw adem tekort komt bij inspanning, zoals het oplopen van een trap. Zelfs het aankleden kan al een benauwd gevoel geven. Doordat de longen bij COPD niet honderd procent functioneren, krijgt het lichaam onvoldoende zuurstof Bij ernstige COPD kan het zelfs nodig zijn om extra zuurstof toegediend te krijgen. Chronische bronchitis en longemfyseem zijn ziekten die onder de verzamelnaam COPD geschaard worden. Bij chronische bronchitis is er sprake van ontstoken bronchiën. Door de ontsteking van de vertakkingen van de luchtpijp wordt er voortdurend slijm aangemaakt en dat geeft problemen bij het ademhalen. Bij longemfyseem treedt er verlies op van het aantal longblaasjes. Deze blaasjes hebben een belangrijke functie en zorgen dat de zuurstof als u inademt in uw bloed terechtkomt en als u uitademt dat de afvalstoffen worden afgevoerd. Bij een verminderend aantal longblaasjes gebeurt dat minder goed.

Symptomen en klachten bij COPD

Als u COPD heeft, komt u vaak niet alleen adem tekort, maar krijgt u ook last van andere symptomen en klachten. Naast benauwdheid hebben mensen met COPD vaak te maken met hoesten, kortademig zijn en vermoeidheid. Doordat er minder inspanning geleverd kan worden, kunt u ook te maken krijgen met een verlies aan spierkracht. Dat kan bovendien ook weer gepaard gaan met een verandering in uw gewicht. Samenvattend zijn mogelijke symptomen bij COPD:

  • Hoesten
  • Benauwd zijn
  • Kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Verlies aan spierkracht
  • Verandering in gewicht

Het steeds benauwd zijn is een van de ernstigste klachten bij COPD en belemmert u in het dagelijks leven. Bij een zware vorm van COPD kan het toegediend krijgen van extra zuurstof een uitkomst zijn, maar in zeer ernstige gevallen van COPD bestaat de mogelijkheid dat u in een rolstoel belandt. Dat hoesten een klacht is bij deze COPD komt onder meer doordat het lichaam op een natuurlijke wijze reageert om te proberen het slijm in de luchtwegen weg te krijgen.

Behandeling bij COPD

COPD is een ongeneeslijke ziekte van de longen, maar dat betekent niet dat de klachten en symptomen van deze chronische ziekte niet verminderd kunnen worden. Het is natuurlijk altijd belangrijk om een gezonde levensstijl te hanteren. Bij COPD kan dat door gezond te eten, te bewegen en bijvoorbeeld door extra vitamines of supplementen te nemen. Bij de diagnose COPD kan er door de zorgverleners een behandelplan worden opgesteld, waarin onder meer het doel wordt opgenomen, maar bijvoorbeeld ook het medicijngebruik. Een van de manieren om meer invloed te krijgen op het onder controle houden van de klachten en symptomen van COPD is het volgen van een beweegprogramma bij een fysiotherapeut. Ook een longrevalidatieprogramma kan via fysiotherapie gevolgd worden. De fysiotherapeut zal zich bij de behandeling van de klachten en symptomen van COPD vooral richten op het verbeteren van de conditie en de spierkracht en op het verminderen van de kortademigheid. Verder kan er worden aangeleerd om het slijm uit de luchtwegen op te hoesten. Hiervoor kan een speciale techniek worden aangewend, die u van de fysiotherapeut leert.

Als u meer informatie wenst over de mogelijke behandelingen op het gebied van fysiotherapie bij COPD, dan kunt u via onze bedrijvengids een praktijk bij u in de buurt zoeken. Op de homepage van Fysiotherapie Informatie kunt u uw zoektocht naar relevante informatie voortzetten.

Bekijk ook informatie over: