Bekkeninstabiliteit

BekkeninstabiliteitBekkeninstabiliteit is een aandoening, waarbij er sprake is van een combinatie van pijnklachten en bewegingsproblematiek. De aandoening komt vooral voor bij zwangere vrouwen, maar ook bij mannen en niet-zwangere vrouwen kan bekkeninstabiliteit optreden. Er kunnen verschillende oorzaken aan bekkeninstabiliteit ten grondslag liggen en indien de klachten niet vanzelf verdwijnen, kan een behandeling uitkomst bieden.

Oorzaken en diagnose bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit kan door diverse oorzaken ontstaan. Zoals gezegd kunnen zwangere vrouwen er vooral last van hebben. Dat komt doordat het hormoon relaxine, dat tijdens de zwangerschap wordt aangemaakt, ervoor zorgt dat de banden weker worden. Op die manier krijgt de baby de ruimte geboden en is het eenvoudig om tijdens de bevalling door het bekken te komen. Overigens kan bekkeninstabiliteit ook pas na afloop van de bevalling ontstaan. Dat wordt veelal veroorzaakt door een te grote oprekking van de banden, dat wel voorkomt als een groot kind via een stuitligging wordt geboren. Naast zwangerschap en bevalling, die beiden als oorzaken voor bekkeninstabiliteit kunnen dienen, zijn er ook nog andere oorzaken. Mannen en vrouwen kunnen bijvoorbeeld met bekkeninstabiliteit te maken krijgen na een ongeval of als gevolg van een sportblessure, waarbij de bekkenbanden te ver zijn opgerekt.

Mogelijke oorzaken bekkeninstabiliteit:

  • Zwangerschap
  • Bevalling
  • Sportblessure
  • Ongeval

De diagnose bekkeninstabiliteit wordt gesteld door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Daarbij worden andere aandoeningen die gelijke symptomen als die van bekkeninstabiliteit geven, uitgesloten en kunnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd, zoals drukpijntesten, vasculair onderzoek en klinisch-neurologisch onderzoek.

Symptomen en klachten bij bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit kan een patroon van klachten opleveren, waarvan pijn als het belangrijkste symptoom kan worden aangemerkt. Een simpele beweging kan bij bekkeninstabiliteit al een heftige en felle pijn veroorzaken. Bij simpele bewegingen kunt u denken aan gaan zitten of staan, het maken van een draaibeweging of lopen. De pijnklachten die veroorzaakt worden door bekkeninstabiliteit zorgen ook voor een beperking in de bewegingsvrijheid. Bij bekkenstabiliteit kunt u dan ook te maken krijgen met bewegingsproblematiek. Door de pijn die kan ontstaan bij bewegen, wordt het lastiger om u vrij te bewegen. Bovendien kost het meer tijd om dusdanig te bewegen dat pijn uit zal blijven. Er zijn situaties van bekkeninstabiliteit bekend, waarin u als patiënt alleen nog maar kunt schuifelen. Deze manier van schuifelen staat ook wel bekend als de eendengang door het waggelende karakter van de schuifbeweging. Overigens wordt de pijn bij bekkeninstabiliteit vooral ervaren als lage rugpijn. Deze pijn kan uitstralen naar billen en benen. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten en symptomen na een aantal maanden. Indien de zwangerschap aanleiding heeft gegeven voor het ontstaan van bekkeninstabiliteit, dan kunnen de klachten anderhalve maand na de bevalling grotendeels al zijn verdwenen. De totale periode om van bekkeninstabiliteit te herstellen kan echter langere tijd in beslag nemen.

Behandeling bij bekkeninstabiliteit

Om het herstel bij bekkeninstabiliteit te bevorderen, is het van belang om een goede balans te vinden tussen activiteiten ondernemen en het nemen van rust. Een gezonde levensstijl met een gevarieerd beweging- en voedingspatroon werkt ondersteunend. Om de spieren sterk te houden blijft beweging nodig, waarbij diverse taken op een andere wijze uitgevoerd kunnen worden. Door op een andere manier uitvoering te geven aan de verzorging van kinderen of huishoudelijke taken wordt overbelasting voorkomen. De fysiotherapeut is de aangewezen persoon om u daarin van advies te voorzien. Fysiotherapie kan bovendien een gunstige invloed hebben op het herstel indien er sprake is van bekkeninstabiliteit. Zo kunt u oefeningen doen en wordt geleerd om een goede houding aan te nemen. De oefeningen hebben onder meer betrekking op het trainen van de bekkenbodem- en buikspieren.

Neem via ons contact op met een fysiotherapeut als u meer informatie wilt over de behandeling bij bekkeninstabiliteit of vind een praktijk in uw omgeving via de pagina praktijk zoeken. Voor aanverwante aandoeningen kijkt u op de homepage van Fysiotherapie informatie.

Bekijk ook informatie over: